ทำไมต้องเซราไมด์จากข้าวญี่ปุ่น?

ทำไมต้องเซราไมด์จากข้าวญี่ปุ่น?     โดยทั่วไปเซราไมด์สามารถพบได้ในทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งในแต่ละแหล่งจะให้ปริมาณคุณค่าที่ต่างกัน และจากผลการทดลองกับพืชหลายชนิดผลวิจัยได้บอกกับเราว่า ORYZA เซราไมด์จากข้าวญี่ปุ่น สามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้มากที่สุด และยังให้สารสฟิงโกไลปิดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ได้มากที่สุด ซึ่งมีผลทำให้เซลล์ผิวของเราแข็งแรง ที่สำคัญยังมีโครงสร้างใกล้กับของมนุษย์เราอีกด้วย

 


     จากผลการวิจัยพบว่าเซราไมด์จากข้าวญี่ปุ่นสามารถเพิ่มปริมาณเซลล์สร้างเส้นใย (Dermal fibroblast cell) ที่เป็นตัวผลิตคอลลาเจนในผิวได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ และเมื่อนำไปวัดค่าความชุ่มชื้น ก็พบว่า Oryza เซราไมด์จากข้าวญี่ปุ่น ให้ค่าความชุ่มชื้นมากกว่าพืชชนิดอื่นๆอีกด้วย

 


สินค้าแนะนำ